Menu Close

Tag: apa yang di maksud dengan rantai makanan

Rantai makanan adalah serangkaian kejadian dalam ekosistem di mana satu organisme memakan yang lain dan kemudian dimakan oleh organisme lain. Berbagai tingkat organisme dalam rantai makanan ini disebut sebagai tingkat trofik. Dua jenis utama tingkat trofik dalam rantai makanan adalah autotrof dan heterotrof. Rantai makanan adalah penghubung autotrof ke heterotrof.